Home

Welkom bij PACT Aalsmeer

PACT Aalsmeer voegt visie toe aan de lentenota om zorg voor iedereen veilig te stellen

Nieuws uit Beraad en Raad

Zorg krijgen wanneer daar toevallig nog geld voor is, in plaats van zorg krijgen wanneer zorg nodig is. Dat kan toch niet? Een kind wat begeleiding nodig heeft vertellen dat hier geen geld voor is. Dat kan toch niet? Een bejaarde die niet meer zelfstandig kan wonen op straat laten staan, omdat er geen geld, geen ruimte voor hem is. Dat kan toch niet? PACT wil deze doemscenario?s voorkomen en heeft daartoe tijdens de behandeling van de lentenota in de raad van 19 juni acht moties ingediend. De lentenota bevat in haar huidige vorm geen beleid, geen visie. Dat betekent dat er pas naar een oplossing gezocht gaat worden wanneer het probleem zich acuut voordoet en dat is gewoonweg te laat. PACT weigert dit te laten gebeuren. PACT wil v??ruit kijken zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar ook na 1 januari 2015 op kan rekenen. Alle partijen beloven dit, maar de opgestelde lentenota is op dit moment een document zonder visie, zonder kaders. Een document wat slechts uitgaat van extrapoleren, wat in feite neerkomt op bij het autorijden je voorruit afplakken en in je spiegel kijken wanneer de bocht kwam. Linke soep en met deze aanpak komt zorg straks te laat! Een kwalijke zaak...

?

Lees meer...

 

PACT niet welkom op feestje coalitie en burgemeester

Nieuws uit Beraad en Raad

Het venijn zit hem in de staart, dat gold zeker voor de raadsvergadering van donderdag 12 juni. Met name tijdens de behandeling van het een na laatste agendapunt van de raad, het vaststellen van de grondexploitatie 2014 (GREX 2014) van ?De tuinen van Aalsmeer?, ging het er stevig aan toe. Maar al bij de vaststelling van de agenda zette de burgemeester PACT Aalsmeer voor de eerste keer die avond klem. Vragen ingediend voor het vragenkwartiertje, werden afgewezen omdat, zo oordeelde de Burgemeester, deze vragen ?een portefeuillehouder ter verantwoording roepen?. Met de afwijzing waar PACT zich absoluut niet in kon vinden, was de toon van de avond gezet. Oppositiegenoot VVD liep tegen eenzelfde afwijzing aan en beide oppositiepartijen uitten hun ongenoegen over dit ?de mond snoeren?. En gaandeweg de avond vorderde waren alle toehoorders getuigen van de pijnlijke overbodigheid van de oppositie bij dit feestje van de coalitie en de burgemeester. Op ??n uitzondering na, verliepen alle stemmingen met een vaste uitslag van 10 tegen 12 (Rik Rolleman ontbrak door vakantie).

Lees meer...

 

PACT Aalsmeer organiseert ?zorgdiner?

Algemeen

Onlangs vond het eerste van vele ?zorgdiners? plaats die de fractie van PACT Aalsmeer de komende vier jaar zal organiseren. Tijdens de zorgdiners wil de fractie zich laten informeren en inspireren door actieve dorpsgenoten over hun visie over zorg en de uitdagingen die met de overheveling van zorgtaken naar de gemeente op ons af komen. Elk zorgdiner zal een ander thema hebben, waarover de PACT fractie in gesprek gaat met deskundigen uit de praktijk. Het thema van het eerste zorgdiner was jeugdzorg. Vanuit de praktijk schoven de eerste keer een basisschooldirecteur, een jeugdpsycholoog, een huisarts en een wetenschapper kinderpsychiatrie aan. De centrale vragen: Wat gaat goed? Wat kan en moet beter?

?

Lees meer...

 

PACT vol lof voor hoveniersproject Ons Tweede Thuis

Werkbezoeken fractie

Op 13 maart maakte een delegatie van PACT Aalsmeer op uitnodiging van begeleider / hovenier Andr? van Wijk kennis met het Hoveniersproject van Ons Tweede Thuis. Samen met 3 collega?s en 17 cli?nten met een verstandelijke beperking onderhouden zij de tuinen van Ons Tweede Thuis en leveren handenspandiensten bij de 6 kinderboerderijen in de Haarlemmermeer en Amstelland. In Aalsmeer houden zij in de Hornmeer de speeltuinen bij, werken samen met winkelcentrum Aalsmeer Oost en de wijkvereniging aldaar en helpen vrijwilligers om de buurt rondom de Oosteinderweg papiervrij te houden. Onder het genot van een heerlijke lunch in het lentezonnetje, buiten klaargemaakt door de medewerkers van de Tuingroep, maakten de PACT?ers persoonlijk kennis met deze enthousiaste hoveniers.

Lees meer...

 

PACT wil zorg hervormen, niet domweg bezuinigen

Standpunten Welzijn & Zorg

Maak gebruik van uw stemrecht. Want dit zijn wellicht de belangrijkste gemeenteraadsverkiezingen tot nog toe. Er komen namelijk nieuwe zorgtaken op de gemeente af. De gemeente krijgt daardoor heel veel te zeggen over het directe leven van mensen, bijvoorbeeld ?f en hoe u straks toegang krijgt tot zorg. Het progressieve PACT Aalsmeer is de enige lokale partij met een uitgesproken visie op hoe we de zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. Andere partijen zien als oplossing alleen pijnlijk snijden in het voorzieningenniveau. Lees hier hoe de progressieve partij dat gaat doen.

Lees meer...