Home \ Wonen & Leefomgeving \ Behoud historisch dorpsgezicht belangrijk

Behoud historisch dorpsgezicht belangrijk

Aalsmeer en Kudelstaart hebben een bijzondere rijkdom aan cultuurhistorische gebouwen en omgevingen. Gelukkig is daar veel van bewaard gebleven, zoals de veilinggebouwen, de Dorpskerk, korenmolen De Leeuw, het Oude Raadhuis, het Schoutenhuis,het? Wapen van Aalsmeer, de Historische Tuin met een antieke veilingtribune, authentieke bruggen en nog veel meer. Ook Kudelstaart heeft historisch waardevolle gebouwen en locaties. PACT Aalsmeer is daar bijzonder zuinig op. Met het beschermen van ons cultuurhistorisch erfgoed leggen wij de verbinding van het verleden met het heden en de toekomst. Een belangrijke verbinding. PACT verbindt!