Home \ Wonen & Leefomgeving \ Inwoners beheren 'hun' openbare ruimte

Inwoners beheren 'hun' openbare ruimte

Wonen raakt aan veel wat er in een gemeente gebeurt. Het gaat niet alleen om het woningaanbod, maar ook om de leefbaarheid in de buurten en de kwaliteit van de openbare ruimte met ruimte voor natuur, nestgelegenheid, natuurvriendelijke beplanting, bermen en? oevers. PACT Aalsmeer wil inwoners actief betrekken bij het beheer van ?hun? openbare ruimte. Zij mogen de ruimte ? bijvoorbeeld groenstroken - zo inrichten als zij dat willen waardoor zij zich er verantwoordelijk voor gaan voelen. Er is minder verloedering en het zal de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bovendien versterkt dit het sociale buurtnetwerk doordat buurtbewoners door samen te werken aan een gemeenschappelijk project elkaar beter leren kennen. Klachten over obstakels voor bijvoorbeeld rolstoelen of andere gebreken in de openbare ruimte worden als het aan PACT Aalsmeer ligt vanzelfsprekend onmiddellijk opgelost.