Home \ Wonen & Leefomgeving \ Levensloopbestendige woningen

Levensloopbestendige woningen

Om mensen zo verantwoord mogelijk in hun eigen woning oud te kunnen laten worden is aanpassing van de woning en woonomgeving wenselijk gecombineerd met het energiezuinig maken ervan. Bij het aanpassen van de eigen woning ? of het nu gaat om weghalen van drempels, verbreden van deuren of een slaapkamer beneden, of om het energiezuiniger en comfortabeler maken van de woning - kunnen ouderen rekenen op de progressieve partij met financi?le ondersteuning vanuit het Duurzaamheidfonds (zie thema Sociale, economische en ecologische duurzaamheid). Dat is overigens geen subsidie maar een lening tegen gunstige voorwaarden.