Home \ Wonen & Leefomgeving \ Zelfbouw

Zelfbouw

Zelfbouw betekent een kavel kopen, een huis (laten) ontwerpen en vervolgens zelf (laten) bouwen. Een particulier of een groep particulieren is opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van de eigen woning(en) met de vrijheid dit te organiseren binnen randvoorwaarden. Door de projectontwikkelaar uit te schakelen kunnen woningen goedkoper worden gerealiseerd. Zelfbouw is de ultieme vorm van vraaggestuurd bouwen. PACT Aalsmeer wil dat de gemeente actief kavels en locaties gaat aanwijzen en zelfbouwers in het proces ondersteunt met de subsidie van de provincie Noord-Holland. De Hornmeer (huidig scholenterrein) en de bouwlocaties in het vastgelopen project &2=1 lenen zich zeer voor individuele en collectieve zelfbouw.