Home \ Wonen & Leefomgeving \ Sociale koop

Sociale koop

Ongeveer 25% van de sociale huurwoningen in de gemeente Aalsmeer wordt bewoond door huishoudens met een zodanig inkomen dat ze nu niet meer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning. Voor hen is er echter geen alternatief beschikbaar. Een koopwoning is al gauw niet te financieren en duurdere huurwoningen zijn er nauwelijks. Daardoor is er geen doorstroming en zijn de sociale huurwoningen in onvoldoende mate beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. De progressieve partij wil dat deze spiraal wordt doorbroken met nieuw aanbod aan duurdere huurwoningen of goedkopere koopwoningen. Dat laatste noemen wij ?sociale koop?. Hierbij verwerft de gemeente of de woningcorporatie de grond en geeft deze in erfpacht aan de koper van de ?stenen? of de zelfbouwer van een nieuwe woning (zie ook Zelfbouw). De hoogte van de erfpachtcanon is flexibel en stijgt of daalt met het inkomen. Ook zelfbouw kan een instrument zijn om huishoudens met een laag inkomen op een voordelige manier aan een eigen woning te helpen. PACT Aalsmeer gaat hiertoe in discussie met hypotheekverstrekkers. Mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning hebben hiermee de mogelijkheid om door te stromen naar sociale koop en sociale huurwoningen komen vrij voor de doelgroep.