Home \ Wonen & Leefomgeving \ Doelgroepenbeleid Wonen

Doelgroepenbeleid Wonen

Het aanbod voor senioren en starters blijft nijpend. PACT Aalsmeer verwacht niet dat er door de crisis voorlopig nog veel meer senioren- of starterappartementen worden gebouwd. De progressieve partij vindt dat er meer aandacht moet komen voor alternatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld cascowoningen of arken voor jongeren of woningdelen. PACT Aalsmeer gaat met de gemeente en de woningcorporatie de discussie aan over containerwoningen van goede kwaliteit voor jongeren op het nog braakliggende perceel aan de rand van Nieuw Oosteinde. Ook moeten er oplossingen komen om op tijd in te kunnen spelen op de dreigende woningnood voor mensen ? meestal ouderen ? met een beperking, zoals bijvoorbeeld moeite met trappen lopen of vergeetachtigheid. Zij kunnen door bezuinigingen niet meer terecht in een verzorgingshuis en moeten zelfstandig blijven wonen. Naast woningaanpassing (zie het onderwerp Levensloopbestendig maken van woningen) moeten ook voor deze in aantallen stijgende doelgroep geschikte woningen komen.