Home \ Wonen & Leefomgeving \ Meer sociale huurwoningen

Meer sociale huurwoningen

PACT Aalsmeer wil dat 30% (nu 26%) van alle woningen in Aalsmeer sociale huurwoningen zijn. Maatregelen zoals sociale koop (zie hieronder) moeten ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen maximaal beschikbaar komen voor huishoudens met een laag inkomen. Verkoop van sociale huurwoningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen, is acceptabel mits daarvoor nieuwe woningen terugkomen. Door ?out of the box? te denken zijn manieren te vinden om dit betaalbaar te maken - zoals in erfpacht uitgeven van gronden (zie Sociale koop en Zelfbouw). Daarnaast is PACT Aalsmeer bereid zo nodig de reserves aan te spreken om het woningaanbod in de sociale sector (huur en koop) eindelijk af te stemmen op de woonbehoeften. Vooralsnog kan echter het Woonfonds (? 2,4 miljoen) worden ingezet.

?