Home \ Wonen & Leefomgeving \ Toch meer starterswoningen Dorpshaven

Toch meer starterswoningen Dorpshaven

De laatste starterswoningen in Dorpshaven kunnen eindelijk gebouwd worden. Dit kan omdat het gasvulpunt bij de Shell wordt weggehaald. Dit kost geld. Dit geld komt voor 80% bij Timpaan vandaan (de projectontwikkelaar) en voor de rest bij de gemeente. Het gaat om ? 50.000 gemeenschapsgeld (net zoveel als wordt uitgegeven aan een onderzoekje voor het fort in Kudelstaart). Dit geld komt grotendeels terug door bouwleges als de woningen worden gebouwd. Het geld komt nu uit het woonfonds. Een fonds waarin meer dan 2 miljoen zit. Dat geld ligt al jaren ongebruikt op de plank om besteed te worden aan... woningen. Het voltallige college heeft aangegeven hierover met Timpaan uitonderhandeld te zijn. In de politiek is het een goed gebruik elkaar te geloven (totdat het tegendeel blijkt). Het college niet geloven is een impliciete motie van wantrouwen tegen het college.
Principes zijn mooi, maar in de principes van AB kunnen de vele wachtende starters op de Aalsmeers woningmarkt niet wonen.