Home \ Wonen & Leefomgeving \ Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Aalsmeerse bedrijven voor de samenleving dient zeker tot uitdrukking te komen in hun personeelsbeleid, niet in de laatste plaats als het gaat om het inhuren van arbeidsmigranten. Arbeidsmigratie is voor Aalsmeer een fenomeen van alle tijden en zal dat voorlopig ook blijven. De behoefte aan arbeidskrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan door de bedrijven in de voor Aalsmeer zo belangrijke sierteeltsector al lang niet meer worden ingevuld met Nederlandse werknemers. Werknemers uit Oost-Europese landen behoren ook in de gemeente Aalsmeer inmiddels tot het gewone straatbeeld, alhoewel ze niet bij iedereen even welkom zijn. PACT Aalsmeer maakt zich zorgen over de radicalisering die ook in Aalsmeer kiemt tegen ?medelanders?. PACT Aalsmeer is blij dat er nu eindelijk kaders zijn voor veilige, fatsoenlijke huisvesting van tijdelijke werknemers. PACT Aalsmeer zal altijd blijven hameren op strenge handhaving van misstanden en overlast. Grootschaliger opgezette huisvesting heeft daarbij de voorkeur, waarbij PACT Aalsmeer denkt aan geconcentreerde huisvesting voor maximaal 300 bewoners.