Home \ Wonen & Leefomgeving \ Geen ideale oplossing Rooie Dorp, wel acceptabele

Geen ideale oplossing Rooie Dorp, wel acceptabele

Elke Aalsmeerder kent het Rooie Dorp. Dat zijn de 44 karakteristieke sociale huurwoningen (uit 1921) met de rode daken langs de Machineweg. Woningen die? inmiddels versleten zijn en nodig aan vervanging toe. Bouwtechnische rapporten onderbouwen dit. En het komt eveneens naar voren uit de gesprekken die we als fractie gevoerd hebben met bewoners.

Tot de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 27 juni bleef het wachten op een duidelijke beslissing, wat tot ongeduld en ergernis begon te leiden bij de bewoners, die al zo lang in onzekerheid verkeren. Aan die situatie moest snel een einde komen.

De verhuurder, woningbouwvereniging Eigen Haard, heeft naast een plan voor de herontwikkeling ook een mooi sociaal plan voor de bewoners neergelegd. Over dit sociaal plan is in de gemeenteraad de discussie niet gegaan, wel over het aantal sociale huurwoningen dat terug zou komen.

In het voorgelegde plan was dit aantal gesteld op 22. Een halvering van de sociale huurwoningen dus.?Voor Pact Aalsmeer was en bleef het vertrekpunt duidelijk: ook in de nieuwbouw straks 44 woningen van dit type.

Dit was dan ook onze inzet bij de eerste besprekingen op 13 juni, namelijk dat aantal ophogen met 22. Niet alleen van ons, maar ook van alle andere fracties. Tot zover zou je denken dat het haalbaar en realistisch was. Maar op een vraag van ons wat de consequenties zouden zijn van deze wijziging, wist niemand het antwoord. Er kwam op die bewuste raadsvergadering dan ook geen besluit. De wethouder kreeg de opdracht om in een memo die consequenties op een rijtje te zetten.

De bewoners op de tribune gingen toen teleurgesteld naar huis. Begrijpelijk, ze wachten al lang op duidelijkheid. Wij hebben ze hiervoor later onze verontschuldiging gemaakt. Maar dat we als raad geen besluit nemen als de consequenties niet duidelijk zijn, is natuurlijk niet onlogisch.

Het op 25 juni verstuurde memo van B&W kwam er in hoofdlijnen op neer dat Eigen Haard bereid was het aantal sociale huurwoningen te verhogen naar 31. Tevens gaf de woningbouwvereniging aan dat, als de gemeenteraad zou vasthouden aan 44, hier een prijskaartje aan hing van 8 ton.

Ook al kun je bij die stellingname misschien vraagtekens zetten, voor ons was dit standpunt zeer aannemelijk. Allereerst omdat in de huidige crisistijd ook woningcorporaties onder druk staan. Ten tweede vanwege de veelgehoorde geluiden dat juist corporaties onvoldoend investeringsruimte hebben.

Maar wij hielden wel vast aan de terugkeer van 44 sociale huurwoningen. Daar hadden we de acht ton voor over. Acht ton die in een reserve zit die juist de volkshuisvesting wil bevorderen. In het verleden is de reserve onder meer ontstaan uit de verkoop van de gemeentelijke sociale huurwoningen aan Eigen Haard. Onze visie verwoordden we in een? amendement, dat het echter niet heeft gehaald. Van geen enkele andere fractie kregen we steun.

Een amendement van Aalsmeerse Belangen om wel het aantal sociale huurwoningen op 44 te brengen, maar zonder financi?le ondersteuning haalde het evenmin. Van dit amendement vonden we dat juist dan de bewoners in de kou worden gezet. Want iemand zou de financi?le consequenties moet dragen. Dat is net zo iets als lekker gaan eten in een restaurant en na afloop de rekening aan een ander geven. Gevolg: de rekening wordt niet betaald. De stekker zou dan uit het project gehaald worden en de bewoners zouden de grote verliezers zijn. Weer maanden, zo niet jaren, van onzekerheid.

Geloven in nog een spaarpotje bij Eigen Haard? Dat vonden wij geen realistische droom. Pact Aalsmeer wilde daar niet aan meewerken en we hebben ons daarom geschikt in een oplossing waarbij 31 sociale huurwoningen worden gebouwd en 13 betaalbare huurwoningen (dat is een segment huurwoningen met een huur net boven de sociale huurgrens)

Dat is een oplossing waarbij de bewoners in elk geval duidelijkheid hebben en ook een urgentie krijgen voor toewijzing van een andere woning. Ook dat laatste vonden we belangrijk. Wij hebben dus v??r het voorstel gestemd. En niet tegen, want dan zet je de bewoners in de kou, krijgen ze geen urgentie en verkeren ze in langdurige onzekerheid.

Bovendien heeft Pact Aalsmeer met een motie nog wat extra's kunnen bereiken. De 13 betaalbare huurwoningen zullen namelijk worden toegewezen aan huishoudens die in Aalsmeer een sociale huurwoning achter laten. Dus uiteindelijk worden er 44 sociale huurwoningen toegewezen aan huishoudens die in aanmerking komen voor zo'n woning.

Ook deze motie kreeg niet de steun van AB, wat onbegrijpelijk is voor ons. Voor het opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en de daad bij het woord voegen moet je dus bij Pact Aalsmeer zijn.

?

Fractie Pact Aalsmeer