Home \ Wonen & Leefomgeving \ Zorgwoningen Kudelstaart groener

Zorgwoningen Kudelstaart groener

Tijdens de raadsvergadering van? donderdag 29 april 2010, is het visiedocument zorgwoningen Kudelstaart aan de orde gekomen. Een belangrijk document, waarin duidelijk moet zijn, wat de visie van de gemeente en haar burgers is op dit plan op de 'oude scholenlocatie ' in Kudelstaart.

Voor PACT Aalsmeer is de ontwikkeling van deze zorgwoningen zeer van belang. Het faciliteert in een door zorg omgeven woonomgeving voor de oudere inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Belangrijk voor PACT is ook de ingezette participatie van de klankbordgroep, waarin onder andere winkeliers en omwonenden gevraagd zijn mee te praten. Op donderdag 15 april heeft PACT daarom al in het beraad vragen gesteld aan de wethouder over het ontbreken van deze klankbordgroep als belanghebbende bij dit agendapunt. PACT Aalsmeer hecht namelijk zeer aan de participatie van deze klankbordgroep.

Donderdag 29 april, is een ander belangrijk onderwerp naar voren gekomen. De plaats van "groen" in het visiedocument. In de ogen van PACT Aalsmeer is het zo gewenste groene karakter, belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en het centrum van Kudelstaart als geheel. Voor PACT was het "groene karakter"niet voldoende terug te vinden in het visiedocument. Daarom is er, met succes, door PACT Aalsmeer een motie ingediend, die er voor zal zorgen dat er voor zal zorgen dat het plan nog groener zal worden.

Een enigszins groen karakter, is voor PACT Aalsmeer niet voldoende. Dat gevoel bleek van het overgrote deel van de partijen hetzelfde te zijn. Een succes richting een groener Kudelstaart, waarin ook ouderen een mooie leefomgeving verdienen, en alle Kudelstaarters en Aalsmeerders, een mooi en groen centrum!

?

KLIK HIER , voor meer informatie over het project

KLIK HIER, voor de vergaderverslagen van beraad en raad ( zie 15 en 29 april 2010)