Home \ Wonen & Leefomgeving

Standpunten Wonen & Leefomgeving

PACT AALSMEER vindt dat iedereen in Aalsmeer goed moet kunnen wonen los van leeftijd, gezinssamenstelling of inkomensklasse. Het woningaanbod moet voldoende keuze bieden voor koop- en huurwoningen die voldoen aan de verschillende woonwensen. Mede doordat de samenstelling van het huidige woningaanbod niet afgestemd is op de verschillende doelgroepen is er op dit moment onvoldoende doorstroming op de woningmarkt en vinden huishoudens met een laag inkomen, senioren, starters, mensen die zorg nodig hebben, arbeidsmigranten onvoldoende passende woonruimte. Nieuwbouw van woningen ligt nagenoeg stil, zodat zich op termijn nog meer schaarste aftekent. Met gerichte maatregelen moet het tij eindelijk worden gekeerd. Als het gaat om betaalbaarheid van woonlasten wil PACT Aalsmeer dat niet alleen wordt gekeken naar de hoogte van de huur of hypotheeklasten maar naar de totale woonlasten, dus inclusief energiekosten. Die gaan in de toekomst een steeds groter deel uitmaken van de maandelijkse lasten.

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel
1 Behoud historisch dorpsgezicht belangrijk
2 Inwoners beheren 'hun' openbare ruimte
3 Levensloopbestendige woningen
4 Zelfbouw
5 Sociale koop
6 Verkochte huurwoningen compenseren en (energie)renoveren
7 Doelgroepenbeleid Wonen
8 Erfpacht mogelijk maken
9 Welstandsvrije gemeente?
10 Meer sociale huurwoningen
11 Energieneutrale huurwoningen
12 Toch meer starterswoningen Dorpshaven
13 Arbeidsmigranten
14 Geen ideale oplossing Rooie Dorp, wel acceptabele
15 PACT positief kritisch over nieuwe aanpak woonschepen
16 Zorgwoningen Kudelstaart groener