Home \ Welzijn & Zorg \ PACT wil zorg hervormen, niet domweg bezuinigen

PACT wil zorg hervormen, niet domweg bezuinigen

Maak gebruik van uw stemrecht. Want dit zijn wellicht de belangrijkste gemeenteraadsverkiezingen tot nog toe. Er komen namelijk nieuwe zorgtaken op de gemeente af. De gemeente krijgt daardoor heel veel te zeggen over het directe leven van mensen, bijvoorbeeld ?f en hoe u straks toegang krijgt tot zorg. Het progressieve PACT Aalsmeer is de enige lokale partij met een uitgesproken visie op hoe we de zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. Andere partijen zien als oplossing alleen pijnlijk snijden in het voorzieningenniveau. Lees hier hoe de progressieve partij dat gaat doen.

?

Lijsttrekker Ronald Fransen: "PACT wil hervormen. We moeten naar een totaal andere aanpak: beter, goedkoper, menselijker. Investeren in goede buurtvoorzieningen en preventie, de extreem hoge administratie- en managementkosten wegsnijden en weer terug naar de basis: zorg op maat bieden, dicht bij mensen. Het kan echt, andere gemeenten gingen ons voor."

Daar is visie en politieke moed voor nodig. Beide vindt u bij PACT Aalsmeer. Dat hebben wij in de afgelopen periode bewezen met de hervorming van het jeugd- en jongerenbeleid: met veel minder geld meer bereiken. Hoe we dat in de zorg willen doen, voor jong en oud, leest u hier. Of klik op de afbeelding hieronder.

Daarom is het belangrijk dat PACT een sterke vertegenwoordiging in de gemeenteraad krijgt, 6 of nog liever, 7 van de 23 zetels. Zodat wij voldoende invloed hebben om ons plan voor u daadwerkelijk uit te voeren. Zodat wij met elkaar zorg kunnen blijven garanderen als ? die nodig heeft.

Stem op 19 maart lijst 4 PACT Aalsmeer.