Home \ Welzijn & Zorg \ Onze visie: PACT verbindt!

Onze visie: PACT verbindt!

De allergrootste uitdaging voor de komende jaren is het goed laten landen van de nieuwe sociale taken die op de gemeente afkomen. Of beter gezegd: op de gemeenschap. Want het is niet langer de gemeente die zorg draagt voor het welzijn van haar inwoners. Het moet allemaal met minder geld en daarom heeft iedereen de mond vol van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid teruggeven aan de burgers. Maar ?Sorry mensen, we krijgen te weinig geld voor te veel taken, dus doe het zelf maar weer!? zult u van PACT Aalsmeer niet horen! Het roer moet om, dat wel. Drastisch om! Het toverwoord is verbinden. Zodat kleine problemen klein blijven en dure zorgvragen beperkt en zodat mensen ?ls ze hulp nodig hebben daar ook op kunnen rekenen. Dan blijft het gehele systeem betaalbaar. En menselijk.

PACT Aalsmeer ziet in de uitdagingen een grote kans, namelijk dat niet langer afzonderlijke regelingen ? voor jongeren, ouderen, gezinnen, mensen met beperkingen, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden - leidend zijn, zonder samenhang en met hoge schotten ertussen. De decentralisatie van zorgtaken dwingt de gemeente om inwoners in hun eigen leefwereld centraal te stellen. Daarvoor is visie nodig, en inlevingsvermogen van wat een huishouden nodig heeft om goed te wonen, om zelfstandig te wonen ook als je ziek, gehandicapt of ouder bent, om werk te vinden, om je kinderen op te voeden, om veilig te zijn, om niet eenzaam te zijn, om je snel en veilig te verplaatsen en zeker om hulp te vinden als je het even niet meer zelf kunt. Inwoners mobiliseren daartoe zelf vaak ondersteuning in hun eigen leefomgeving. De overheid is er in de ogen van de progressieve partij om te stimuleren en te ondersteunen, met vertrouwen in de samenleving en de durf om los te laten!

Het is fijn om te kunnen constateren dat onze dorpen Aalsmeer en Kudelstaart hechte samenlevingen zijn. In het bloeiende verenigingsleven en met de inzet van vele vrijwilligers dragen de inwoners hun steentje bij aan hun samenleving. Daar is de progressieve partij ?bijzonder trots op! Er is oog voor elkaar en men is er voor elkaar bij kleine en grote noden. Er zijn heel veel zorgbrengers, familie, vrienden, buren, en natuurlijk professionals. Zij staan met betrokkenheid en passie dicht bij elkaar. PACT Aalsmeer is ervan overtuigd dat de meeste mensen zelf heel goed in staat zijn om de regie te voeren over hun leven. Daar hebben we hier geen betuttelende overheid voor nodig!

Met de juiste voorzieningen op wijkniveau, dus dicht bij huis wil PACT Aalsmeer de gemeenschap ondersteunen om er ook voor elkaar te kunnen zijn. Zodat de sterke sociale netwerken sterk blijven of zo nodig sterker worden. Met elkaar houden we zo het gehele systeem betaalbaar en menselijk. Daar gaat PACT Aalsmeer voor.

De veranderingen vragen om fundamenteel andere oplossingen. PACT Aalsmeer is bereid maximaal de grenzen van de regelgeving op te zoeken om te kunnen experimenten met nieuwe oplossingen. Net zo als de landelijke Green Deals, maar dan Aalsmeer Deals, met de samenleving.

In alles waar PACT Aalsmeer voor staat draait het om verbinden. Verbinden van mensen, want voor mensen doen we het. Uit die verbinding volgt samenwerking. Onze slogan is dan ook niet voor niets PACT Aalsmeer verbindt!