Home \ Welzijn & Zorg \ Ouderenbeleid

Ouderenbeleid

Voor vele ouderen is zelfstandig kunnen wonen een groot goed. En voor velen is dat zelfs noodzaak omdat het aantal plaatsen in een verzorgingshuis door rijksbeleid drastisch minder aan het worden is. PACT Aalsmeer vindt het van het grootste belang dat ouderen op een verantwoorde wijze zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast het aanpassen en energiezuinig maken van de woning (zie thema Wonen) moet (thuis)zorg beschikbaar zijn ?met de menselijke maat?. Daarbij dient de oudere weer centraal te staan en niet de regeling of de wijze van organiseren van taken door steeds weer andere mensen of rigide splitsing van taken (goedkopere handelingen door goedkopere hulpverleners). De progressieve partij kent mensonterende voorbeelden. Onze ouderen hebben dit niet verdiend! De buurtondersteuner kent de ouderen in zijn of haar wijk, legt de verbinding met mantelzorgers en hulpverleners en signaleert bijvoorbeeld vereenzaming of de behoefte aan regelmatig een gezonde maaltijd.

Mantelzorgers verdienen van de progressieve partij veel meer aandacht. Dat moet wat PACT Aalsmeer betreft zo snel mogelijk concreet worden gemaakt in een mantelzorghulpplan.