Home \ Welzijn & Zorg \ Wijkvoorzieningen

Wijkvoorzieningen

In de regel kunnen inwoners op eigen kracht hun leven inrichten (die 80% dus). Voorwaarde is wel dat er dicht bij huis wijkvoorzieningen zijn om hen erbij te ondersteunen als dat nodig is. En om de zo broodnodige sociale netwerken te versterken. Door verschillende functies te combineren in ??n multifunctioneel gebouw per wijk, bijvoorbeeld een school, de bibliotheek of een wijksteunpunt, mede beheerd door vrijwilligers zoals het Dorpshuis in Kudelstaart. Voorbeelden van voorzieningen: welzijnswerkers, wijkverpleegkundige, spreekuur politie, gemeente, UWV werkplein, ambulante lees/uitleen bibliotheekvoorzieningen, wijkontmoetingsplek, cursussen, en plek voor het wijkoverleg, flexwerkplekken voor zzp?ers en dergelijke.

Hier ligt voor de progressieve partij tevens een oplossing voor het voortbestaan van de enige resterende bibliotheekvestiging in Aalsmeer Dorp. De functie van de traditionele bibliotheek verandert door de opkomst van e-boeken en internet. De burger moet toegang krijgen tot kennis, maar niet perse via boeken. Dat kan ook via debatten, ontmoetingsplekken, opleidingen etc. PACT Aalsmeer wil dat de bieb in het Dorp meer wijkvoorzieningen huisvest en zo haar toekomst veilig stelt.