Home \ Welzijn & Zorg \ Zelfsturende buurtnetwerken

Zelfsturende buurtnetwerken

Het hart van een buurtnetwerk wordt in de visie van PACT Aalsmeer gevormd door de buurtondersteuner: een welzijnswerker die dicht bij de mensen staat, vragen beantwoordt en vele problemen direct helpt op te lossen. Vragen over wonen, welzijn, zorg, daginvulling, opvoeden, inkomensondersteuning, werk zoeken, burenruzies, overlast. Iemand die mensen samenbrengt, jong en oud met elkaar leert te communiceren, eigen initiatief ondersteunt, nabuurschap beloont. Iemand waar je altijd op kunt terugvallen. Die er is voor ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, voor iedereen. En komt de buurtondersteuner er zelf niet uit, dan schakelt hij of zij zonder indicatiekantoor zelf de nodige specialisten in met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige. Maar de buurtondersteuner blijft er altijd bij betrokken en co?rdineert. Dan blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En kunnen mensen ?ls ze hulp nodig hebben daar ook op rekenen. Dan blijft het gehele systeem betaalbaar. En menselijk.

Deze buurtondersteuners hebben een eigen budget ter beschikking en zijn in staat om zonder indicatiestelling de noodzakelijke hulp vorm te geven.