Home \ Welzijn & Zorg \ Wijkbudgetten

Wijkbudgetten

PACT Aalsmeer ondersteunt initiatieven die buurtbewoners zelf ontplooien om de sociale samenhang in een buurt of straat te bevorderen. Ook financieel. Hiervoor krijgen de wijken op basis van hun zelf gemaakte plannen budget. De wijkoverleggen kunnen hier een co?rdinerende rol in spelen en zo hun focus meer richten op sociale thema?s. Ook hier is ons uitgangspunt loslaten en vertrouwen.