Home \ Welzijn & Zorg \ Hulp afdwingen?

Hulp afdwingen?

PACT Aalsmeer vindt het belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden maar vindt het onwenselijk dat hulpverleners daarvoor meer in het priv?leven van burgers mogen treden. Het priv?leven van burgers mag niet zo maar worden geschonden. ??n uitzondering maken wij daarop: als de veiligheid of gezondheid van een kind of gezinslid in het geding zijn, mag van PACT Aalsmeer achter de voordeur worden gekeken. Verder is de progressieve partij van mening dat de privacy en de verantwoordelijkheid van inwoners zelf moeten worden gerespecteerd. Hulpverlening slaagt alleen op basis van vrijwilligheid. Er zijn mensen die?zorg mijden of die niet in staat zijn of de noodzaak niet zien om zelf om hulp te vragen. Bij deze zogenaamde zorgmijders is de relatie met familie en vrienden vaak verstoord. Dan is het de kunst deze relatie te verbeteren en het sociale netwerk van de zorgmijder te mobiliseren. Het is aan hen om de deuren voor professionele hulpverlening geopend te krijgen.