Home \ Welzijn & Zorg \ Tegenprestatie bij uitkering

Tegenprestatie bij uitkering

PACT Aalsmeer wil dat iedereen actief blijft, liefst betaald, eventueel ook onbetaald, bijvoorbeeld met stages, werkervaringsplekken of het volgen van scholing. Wij verwachten dat iedereen die financieel door de gemeenschap wordt geholpen en kan werken, bereid is een passende tegenprestatie te leveren. Zo?n tegenprestatie mag betaald werk niet verdringen en moet wat ons betreft aansluiten bij de kennis en expertise van de betrokkene zodat het leidt tot betere kansen op betaald werk. Overigens vindt de progressieve partij dat alleenstaande moeders van kleine kinderen en mantelzorgers al voldoende tegenprestatie leveren voor een uitkering.