Home \ Welzijn & Zorg \ Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Juist in moeilijke economische tijden willen wij kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Hierbij hebben wij ook aandacht voor kleine zelfstandigen die het nu zwaar hebben.

Het is onacceptabel voor de progressieve partij dat kinderen in armoede opgroeien en daardoor aan de kant blijven staan. De Aalsmeerpas, een kortingspas, is in de ogen van de progressieve partij een geschikt instrument om het ergste leed te verzachten en moet in hoog tempo worden ingevoerd.

PACT Aalsmeer vindt het beschamend dat voedselbanken in deze verzorgingsstaat nodig zijn. In Aalsmeer is het een initiatief uit de samenleving zelf. Een initiatief dat aantoont dat Aalsmeerders inderdaad betrokken en solidair zijn. PACT Aalsmeer is daar bijzonder trots op. Goede samenwerking met de buurtondersteuner moet ertoe leiden dat de noden van de bij de voedselbank gesignaleerde gezinnen bekend worden zodat gewerkt kan worden aan een structurele oplossing. De progressieve partij juicht de plannen toe om lokaal op een biologische manier groente en fruit te verbouwen voor en door huishoudens die dat nodig hebben of wenselijk vinden.

PACT Aalsmeer vindt het de taak van de gemeente om arme gezinnen financieel te ondersteunen. De ondersteuning moet echter wel ertoe leiden dat zij financieel op eigen benen kunnen staan. ?Je kunt beter een hengel geven dan een vis?, is ons devies. De hengel is in dit geval werk waarmee mensen blijvend uit de armoede geraken en niet langer afhankelijk zijn van de gemeenschap. Het is onacceptabel voor de progressieve partij dat kinderen in armoede opgroeien en daardoor aan de kant blijven staan.