Home \ Welzijn & Zorg \ Een dorpsgebouw in elke kern

Een dorpsgebouw in elke kern

Voor PACT Aalsmeer zijn wijkvoorzieningen dicht bij huis essentieel zodat inwoners op eigen kracht hun levens kunnen inrichten. Die voorzieningen zijn te vinden in multifunctionele gebouwen in elke wijk waar verschillende functies gecombineerd worden, bijvoorbeeld een school, de bibliotheek of een wijksteunpunt. Voorbeelden van voorzieningen: ambulante functies als welzijnswerkers, wijkverpleegkundige, politie, gemeente, UWV werkplein, lees/uitleen bibliotheekvoorzieningen, en waar ook ruimte is voor wijkontmoetingsplekken, cursussen, het wijkoverleg, flexwerkplekken voor zzp?ers en dergelijke. Hier ligt voor PACT Aalsmeer tevens een oplossing voor het voortbestaan van de enige resterende bibliotheekvestiging in Aalsmeer Dorp.