Home \ Welzijn & Zorg \ Zorgplicht ook over de grenzen

Zorgplicht ook over de grenzen

Via de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA), maar ook via talrijke initiatieven van particulieren, kerken of sportclubs, is menig inwoner van de gemeente Aalsmeer al betrokken bij internationale samenwerking. De plaatselijke initiatieven kunnen blijvend rekenen op de steun van PACT Aalsmeer. Deze oervorm van gemeentelijke internationale samenwerking brengt de politiek dichter bij de burger en versterkt het begrip tussen culturen.PACT Aalsmeer wil echter nog veel meer verschil maken door Fair Trade en/of Millenniumgemeente te worden. De Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties richten zich op internationale samenwerking van gemeenten om armoede en honger in de wereld te bestrijden en de effecten van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden terug te dringen die leiden tot armoede en honger.