Home \ Welzijn & Zorg \ Vrijwilligers: onze helden

Vrijwilligers: onze helden

Het kleurrijke pallet aan verenigingen op allerlei gebieden en de talloze vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor maatschappelijke activiteiten, zijn de kurk waar de Aalsmeerse samenleving op drijft. Zij dienen alle steun krijgen die nodig is. Het baart ons zorgen dat steeds minder mensen bereid zijn vrijwilligerswerk te doen, waardoor de continu?teit van activiteiten als tafeltje-dek-je of de bardiensten bij sportverenigingen in gevaar dreigt te komen. Het is in het belang van de lokale gemeenschap dat een voldoende breed aanbod van sociaal maatschappelijke activiteiten in en buiten verenigingsverband blijft bestaan. PACT Aalsmeer biedt daarbij de helpende hand door verbindingen te leggen met bijvoorbeeld de scholen, buitenschoolse opvang, jeugdzorg en wijken. Maar ook met een transparant en eerlijk subsidiebeleid.