Home \ Welzijn & Zorg \ Toekomstvaste gezondheidszorg

Toekomstvaste gezondheidszorg

PACT Aalsmeer vindt het aanbod aan gezondheidszorg nog niet toekomstvast. In elke wijk hoort, afgestemd op de (toekomstige) omvang en samenstelling van de lokale bevolking, voldoende aanbod te zijn aan eerstelijns zorg, zoals huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, kraamverzorgster, logopedist, psychotherapeut, psycholoog enzovoorts PACT Aalsmeer is voorstander van gezondheidscentra waar verschillende zorgaanbieders de huisvesting met elkaar delen. Daarmee kunnen zij onder andere kostenvoordelen en minder administratieve lasten realiseren. Een betere dienst verlening aan zorgbehoevenden is mogelijk door afstemming van zorgvraag en door een betere bereikbaarheid.