Home \ Welzijn & Zorg \ Een goede oude dag

Een goede oude dag

Ouderen vormen een aanzienlijke bevolkingsgroep in de gemeente Aalsmeer en hun aantal zal de komende jaren blijven groeien. Dankzij hun deskundigheid en vaardigheden leveren velen van hen in toenemende mate een positieve bijdrage aan de Aalsmeerse samenleving door vrijwilligerswerk op vele terreinen. Het beleid rond voorzieningen van ouderen is nog ?ouderwets? versnipperd en schreeuwt om een integrale aanpak, of het nu gaat om huisvesting, zorg (WMO), vrijetijdsbesteding of vervoersmogelijkheden. Alle voorzieningen kunnen beter op elkaar worden afgestemd, zodat ze meer voldoen aan de specifieke wensen en behoeften van ouderen. Als gevolg hiervan komen de publieke middelen die hieraan worden uitgegeven ook daadwerkelijk daar terecht waar ze nodig zijn: bij ouderen en mensen met een beperking.