Home \ Welzijn & Zorg

Standpunten Welzijn & Zorg

De gemeente wordt in de komende jaren financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding aan huis van mensen met een zorg en/of hulpvraag en voor re-integratie naar werk.

Als je gezond bent en je leven op orde hebt, lijkt zorg een ver van je bed show. Maar hebben wij niet allemaal vroeg of laat enige vorm van hulp nodig? Dan moet je erop kunnen rekenen dat je die hulp of zorg ook krijgt. Snel en onbureaucratisch. In de ogen van PACT Aalsmeer is een allesomvattende kijk nodig op welzijn en zorg, van jong tot oud, voor alle problemen die zich achter een voordeur kunnen voordoen. En vooral zien te voorkomen dat relatief eenvoudige hulpvragen uitgroeien tot complexe problemen. Daarvoor moeten we het ouderwetse denken en regelen in hokjes loslaten en de handen ineen slaan: inwoners, ondersteuners en hulpverleners, en gemeente. Ervaringscijfers leren dat de meeste huishoudens ? zo?n 80% - geen of zelden gebruik maken van een vorm van ondersteuning. Dit onderschrijft het grote belang van preventie. Een beperkt deel van de huishoudens ? zo?n 15% - heeft te maken met lichte problematiek en heeft basisondersteuning nodig om zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen zijn. Ca. 5% van de huishoudens heeft een dermate gecompliceerde, brede of specifieke problematiek dat behoefte bestaat aan meer gespecialiseerde zorg. Het zelfoplossend vermogen van mensen en informele netwerken is het uitgangspunt, maar de gemeente moet altijd zorgen voor een vangnet. Loslaten vraagt namelijk ook om basisveiligheid.

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel
1 Armoedebestrijding
2 Een dorpsgebouw in elke kern
3 Een goede oude dag
4 Hulp afdwingen?
5 Onze visie: PACT verbindt!
6 Ouderenbeleid
7 PACT wil zorg hervormen, niet domweg bezuinigen
8 Preventie
9 Tafeltje-dek-je
10 Tegenprestatie bij uitkering
11 Toekomstvaste gezondheidszorg
12 Voedselbank
13 Vrijwilligers: onze helden
14 Wijkbudgetten
15 Wijkvoorzieningen
16 Zelfsturende buurtnetwerken
17 Zorg dichtbij
18 Zorgplicht ook over de grenzen