Home \ Verkeer & Mobiliteit \ Veilige inrichting wegen

Veilige inrichting wegen

PACT Aalsmeer wil dat alle wegen zodanig moeten worden ingericht dat ze veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers en in het bijzonder voor voetgangers en fietsers, zeker in de lintbebouwing. Daar ontbreken maatregelen. Te hard rijden moet bijna onmogelijk worden en de directe leefomgeving wordt niet zwaarder belast dan noodzakelijk (congestie, herrie, stank). Vrachtverkeer moet worden geweerd uit de wijken, tegen nachtelijk parkeren van vrachtwagens in de wijken moet strikt worden opgetreden.