Home \ Verkeer & Mobiliteit \ Betaald parkeren?

Betaald parkeren?

PACT Aalsmeer ziet er op dit moment in geen van de winkelgebieden in de gemeente aanleiding om betaald parkeren in te voeren. De parkeerdruk vraagt daar niet om en middenstanders zijn er bang voor om juist in deze zware tijden klanten te verliezen. Wel vinden wij dat met blauwe parkeerzones in alle winkelgebieden lang parkeren moet worden ontmoedigd zodat de parkeerplaatsen optimaal gebruikt kunnen worden voor winkelend publiek. Met goede voorzieningen bij de winkelcentra moet het fietsgebruik worden gestimuleerd. Mocht dat op enig moment allemaal onvoldoende soelaas bieden dan ziet PACT Aalsmeer geen heil in alsmaar meer parkeerplaatsen.