Home \ Verkeer & Mobiliteit \ Knip in de N196

Knip in de N196

PACT Aalsmeer is van mening dat doorgaand verkeer over de N196 onmogelijk moet worden gemaakt en wel om het volgende:

Een van de belangrijkste doelen van de gehele operatie is de verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid in Aalsmeer door de doorsnijding ongedaan te maken. De 1e maatregel, namelijk de aanleg van de nieuwe N201, is bijna voltooid. Die vormt straks zeg maar de slagader van het verkeer.

De 2e maatregel, een (verkeers)ader, is de aanleg van de Nieuwe Aalsmeerderlaan (Noordvork) als sluitstuk van een rondweg met Molenvlietweg en Zwarteweg en verbinding richting Aalsmeer Oost. Zolang deze weg nog niet gereed is kan Aalsmeer niet profiteren van de verbeteringen. Snelle aanleg is dus essentieel.

Als 3e maatregel moet de Burgemeester Kasteleinweg straks onderdeel uitmaken van het haarvatensysteem, een autoluwe rustige weg in een prettig leefgebied. De N196 wordt echter nooit autoluw als hij gebruikt kan worden voor doorgaand autoverkeer. Dan blijft de Burgemeester Kasteleinweg een verkapte snelweg met alle gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid voor Aalsmeer van dien. Voor PACT Aalsmeer is dat een onwenselijk scenario.