Home \ Verkeer & Mobiliteit \ Mobiliteit in goede banen

Mobiliteit in goede banen

Alle verkeersmaatregelen om de leefbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te verbeteren ? inclusief omlegging N201 - zullen teniet worden gedaan als de groeiende automobiliteit niet aan banden wordt gelegd. PACT Aalsmeer zet daarom krachtig in op het bevorderen van lopen en fietsen als alternatief voor korte autoritjes, het gebruik van elektrische auto?s en scooters en het gebruik van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer verdient blijvend aandacht, ook al is het aanbod al aanzienlijk verbeterd. PACT Aalsmeer wil het fietsgebruik stimuleren met goede zo nodig overdekte

fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes, winkelcentra en gebouwen met een publieksfunctie. Regulerende maatregelen rond parkeren in winkelgebieden zoals blauwe zones, onder voorwaarden betaald parkeren en het weren van langparkeerders hebben in onze ogen een veel sterker effect op de beschikbaarheid van parkeerruimte dan alsmaar meer asfalt. PACT Aalsmeer stimuleert bedrijven en middenstanders mobiliteitsmanagement in te passen in hun bedrijfsvoering, zodat alleen nog die werknemers met de auto naar het werk komen die echt geen ander alternatief hebben. De gemeente heeft als werkgever hierin een voorbeeldfunctie. Hiermee wordt het autogebruik binnen de gemeente Aalsmeer verminderd en komen parkeerplaatsen vrij voor bezoekers en winkelend publiek

?