Home \ Sport \ Sport

Sport

Sport verbindt. Het gaat niet om bewegen alleen, maar ook om de maatschappelijke dimensie van sport: door sporten bij jeugd en jongeren te stimuleren, leren zij sociaal gedrag en wordt overlast voorkomen. In beweging blijven voorkomt gezondheidsklachten bij jongeren, volwassenen en vooral bij ouderen. Eerste voorwaarde voor ?in beweging blijven? is goed aangelegde wijken met veilige fiets- en wandelroutes naar scholen, winkels en werklocaties, inclusief goede stallingmogelijkheden, ?ommetjes? voor ouderen, recreatieve fiets- en wandelroutes. PACT Aalsmeer is trots op de ongekend hoge sportparticipatie onder de bevolking, vooral voortkomend uit het ruime aanbod dat de vele sportverenigingen maar ook de commerci?le sportaanbieders weten te realiseren. Om dat niveau vast te kunnen houden zet PACT Aalsmeer in op breedtesport waarbij de focus ligt op sportstimulering en ondersteuning van de sportverenigingen. De combinatiefunctionarissen passen daarbij perfect. Een combinatiefunctionaris is werkzaam voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en wordt het beter op elkaar afgestemd. Dat sporten ?in? is, bewijzen de wachtlijsten bij de jeugdafdelingen. PACT Aalsmeer blijft via de Jeugdsportpas schoolkinderen stimuleren in verenigingsverband te sporten en het ondersteunt minder draagkrachtige gezinnen via het Jeugdsportfonds. In ruil voor steun aan topsport verwacht PACT Aalsmeer van sporters maatschappelijke inzet terug, bijvoorbeeld deelname aan sportprojecten (denk aan sportclinics) in de wijken.