Schiphol

De directe nabijheid van luchthaven Schiphol heeft niet alleen op ons leefklimaat negatief effect . Door onder andere de beperkingen in het ruimtegebruik belemmert Schiphol ook onze economische groei. Het Nieuw normen- en handhavingsstelsel?Schiphol met daarin het zogenaamde preferent baangebruik heeft zich voor Aalsmeer in de praktijk ontpopt als een verslechtering. PACT Aalsmeer is van mening dat de Gemeente Aalsmeer daarom een plaats moet hebben aan de onderhandelingstafel van de?nieuw te vormen Omgevingsraad zodat de belangen van Aalsmeer zwaar worden meegewogen in

voorgenomen besluiten.

?

Ook wil PACT Aalsmeer dat er verder gezocht wordt naar hinderbeperkende maatregelen voor Aalsmeer en Kudelstaart.?Desondanks zullen we hier altijd overlast blijven houden. Daarom wil PACT Aalsmeer dat de gemeente Aalsmeer en zeker individueel gedupeerden?financieel gecompenseerd worden. Hierbij moeten de diverse regelingen, zoals schade-uitkeringen en isolatievergoedingen?beter op?elkaar worden afgestemd. Het staat voor PACT Aalsmeer buiten discussie dat er een oplossing komt voor inwoners en bedrijven?die niet meer?kunnen leven of werken met extreme overlast of beperkingen.

Inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer hebben er baat bij beter te worden ge?nformeerd waarom?vliegtuigen gebruik maken van bepaalde?banen?en routes en hoelang de baan nog in gebruik blijft. De meeste overlast ervaar je namelijk als je deze niet verwacht, zo blijkt uit onderzoek van de GGD.

Voor een beter ruimtegebruik wil PACT Aalsmeer dat de gemeente meer zeggenschap krijgt over het toevoegen van woningen, bedrijven of voorzieningen in de beperkingenzone. De invulling van de sloopzone als groen- en recreatiezone is hiervan een voorbeeld, mede gefinancierd door Schiphol. PACT Aalsmeer is tegen een tweede Kaagbaan omdat die voor het Bovenlanden gebied langs de Uiterweg zal zorgen voor zeer storend grondgeluid.