Home \ Recreatie & Toerisme \ Bevorderen watertoerisme

Bevorderen watertoerisme

Als tegenpool van de voor Aalsmeer onmisbare sierteeltsector biedt de toeristische sector kansen voor verdere ontwikkeling, met name op het gebied van watertoerisme. Die ontwikkeling mag echter nooit ten koste gaan van de natuur. Het gaat PACT Aalsmeer dus niet om een uitbreiding van de mogelijkheden op toeristisch gebied, maar om het goed vermarkten van het huidige aanbod.

(Water)toeristen maken gebruik van algemene voorzieningen en dienen wat PACT Aalsmeer betreft dus ook een financi?le bijdrage te leveren aan de stijgende kosten van beheer, onderhoud en baggeren.

PACT Aalsmeer vindt een vaarvignet overbodig. Water is openbaar. Botenbezitters uit de gemeente Aalsmeer dragen al bij via belastingen. De meeste watertoeristen van buiten de gemeente betalen watertoeristenbelasting, ge?nd door de jachthavens.

Waterrecreatie die diep vaarwater nodig heeft, hoeft in de visie van PACT Aalsmeer niet te rekenen op financi?le steun van de gemeente. Als watersportondernemers zich op die doelgroep willen richten dan dienen zij de kosten daarvan te dragen. De toeristische functie van de Westeinder kan wat PACT Aalsmeer beter worden benut maar hierbij geldt dat de natuur er niet onder mag lijden. Wij denken veel meer aan verbetering van de recreatieve voorzieningen voor een breed publiek.

?