Home \ Programma

PACT ZOEKT STEUN VOOR PLANNEN LIDL TE VERPLAATSEN

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 18 mei  jl. over de plannen van de Lidl heeft PACT een motie ingediend op de raadsvergadering van donderdag 28 mei jl. In deze motie roept PACT het  college op om in gesprek te gaan met de Lidl om de mogelijkheid te onderzoeken of de Lidl een vergelijkbare (A-) locatie elders aangeboden kan worden waarbij de gemeente dan de locatie van de RABO bank aankoopt. PACT is niet tegen de komst van de Lidl, juicht dat zelfs toe, maar is niet gelukkig met de gekozen locatie.

 

PACT is van mening dat het met de voorgestelde twee opties het kiezen uit twee kwaden is. Bij de al verstrekte bouwvergunning (na de gerechtelijke uitspraak) is er sprake van veel verkeersoverlast en bij optie 2 gaat het ten koste van een belangrijke groenzone. Indien de gemeenteraad niet instemt met optie 2 heeft de Lidl aangegeven dat er teruggevallen wordt op de al verstrekte bouwvergunning.

PACT heeft aangegeven dat er bijvoorbeeld in Kudelstaart (ter plaatse van de oude bibliotheek) betere mogelijkheden zijn voor de Lidl. Ook kan gedacht worden aan het oude postkantoor in het centrum. Voor PACT is het onduidelijk waarom in 2011 plannen van de Lidl met parkeren op het dak door de gemeente zijn afgewezen.

PACT heeft al veel bijval vanuit de inwoners ontvangen voor de voorgestelde verplaatsing. Het College heeft ook aangegeven dat zij niet staan te springen maar niet anders kunnen.

Het is dan ook van groot belang dat we als samenleving de Lidl rechtstreeks laten weten dat wij niet blij zijn met de plannen. PACT zoekt dan ook steun vanuit de samenleving om de Lidl te vragen om haar plannen nog eens te overwegen. Graag ontvangen wij dan ook uw steun en motivatie om te onderzoeken of de Lidl verplaatst kan worden. Wij zullen dit aanbieden aan het college bij de behandeling van de motie, zodat zij dit over kunnen brengen naar de Lidl bij aanvaarding van de motie door de gemeenteraad. Laat uw stem horen via onze site: www.pactaalsmeer.nl onder overige - contact.