Home \ PACT Caf \ PACT Caf? Op Eigen Kracht: zorgen maar ook kansen

PACT Caf? Op Eigen Kracht: zorgen maar ook kansen

?Breng zorg en dienstverlening zo dicht mogelijk naar je inwoners?. Dit advies gaf Jetty Voermans van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA als spreker tijdens het ?jongste PACT Caf? rond het thema Op Eigen Kracht. Mensen kunnen veel op eigen kracht, maar voorwaarde is wel, dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium, zonder veel gedoe en dicht in de buurt de juiste hulp kunnen krijgen als dat nodig is.

?

Het PACT Caf? Op Eigen Kracht werd op woensdag 25 september jongstleden traditiegetrouw in Cultureel Caf? Bacchus georganiseerd, deze keer door de PvdA-achterban van PACT Aalsmeer. Gemeenten krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot pakket aan zorgtaken maar moeten dat doen met veel minder geld dan het rijk nu. Daarom wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Maar tot waar kan de zelfredzaamheid gaan en hoe voorkom je dat kwetsbare groepen buiten de boot vallen? Drie sprekers belichtten tijdens een zeer boeiend PACT Caf? ieder vanuit hun eigen specifieke invalshoek hun visie hierop.

PvdA?er en WMO-specialist Jetty Voermans gaf een korte toelichting op de aanstaande stelselwijziging. Zij uitte haar zorg dat er te weinig geld wordt overgeheveld en dat vele gemeenten er nog lang niet klaar voor zijn om de nieuwe taken over te nemen. Gemeente Hollands Kroon is dat wel. PvdA-wethouder Jan Steven van Dijk van de gemeente Hollands Kroon schetste hoe zijn gemeente samen met de buurgemeenten in de kop van Noord-Holland het voortouw heeft genomen met het inrichten van sociale wijkteams. De professionals in de wijkteams staan dicht bij de mensen en krijgen alle ruimte om mensen te informeren en met raad en daad te ondersteunen bij allerlei problemen. Zo nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde zorgverleners. De gemeente regisseert, maar laat vooral ?los?.

Hierna schetste Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer en van Thuiszorg Aalsmeer hoe zijn organisatie vooruitloopt op de in zijn ogen zorgelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. Door de bezuinigingen moet het Zorgcentrum terug van 125 naar 75 plaatsen. ?Op eigen kracht? betekent hier dus letterlijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen wonen. Met gezondheidscentra, zoals in Aalsmeer Oost op het Poldermeesterplein en in Kudelstaart bij Mijnsheerlyckheid, en met ambulante hulp aan huis helpt Thuiszorg Aalsmeer hen hierbij.

In de geanimeerde discussie met de zaal gaf Ronald Fransen, fractievoorzitter van PACT aan dat het voor de gemeente Aalsmeer nog steeds een zoektocht is en dat het daarbij niet makkelijk is om de mensen waarvoor we het doen in beeld te houden. Jetty Voermans tot slot vond dat er ondanks alles absoluut kansen zijn. Vooral doordat de gemeente de overheid is die het dichtst bij de mensen staat en veel beter kan inspelen op de zorgbehoeften van de eigen inwoners.