Home \ PACT Caf \ PACT-caf?: gemeente voorbeeld bij duurzaamheid

PACT-caf?: gemeente voorbeeld bij duurzaamheid

AALSMEER ? Geef als gemeente het voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Heb bij duurzaamheidsacties oog voor mensen met een kleinere portemonnee. Zorg dat in het Aalsmeerse ondernemersklimaat duurzaamheid iets vanzelfsprekends wordt. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het PACT-caf? over duurzaamheid woensdag 17 april in De Oude Veiling.

?

PACT Cafe GL oude veiling

Die aanbevelingen waren allereerst gericht aan wethouder Rik Rolleman van duurzaamheid, die in het college PACT vertegenwoordigt. "Ik ga er absoluut mee aan de slag," zei hij aan het einde. "Vanavond heb ik meer gehad aan het praten met elkaar over duurzaamheid dan bijvoorbeeld gisteren aan de presentatie daarover van een hoge professor." Rolleman vond bewustwording ten aanzien van duurzaamheid h?t winstpunt van de, boeiende, discussie.

?

Niet met vliegtuig op vakantie

Er was een kleine dertig man afgekomen op het tweede PACT-caf? van dit jaar. Na een gelikt promotiefilmpje van Unilever over de duurzaamheidsaanpak van de multinational brandde de discussie makkelijk los. Gespreksleider Kees Buskermolen had stellingen op papier gezet, om de gedachten te prikkelen. Zoals: bij duurzaamheid denk ik aan de thermostaat een graadje lager zetten; vegetari?r worden; bewust consumentengedrag; armoedebestrijding; uitstoot van CO2; weinig plastic spullen kopen; nooit meer met een vliegtuig op vakantie; of verhuizen naar Drenthe.

Nodig waren de stellingen echter nauwelijks. Opmerkelijk was dat iedereen ? overwegend PACT'ers, maar ook anderen ? zijn zegje over duurzaamheid deed. Ook later in de discussie in groepjes, die van Buskermolen de opdracht meekregen aanbevelingen op te stellen.

Straatverlichting dimmen

De meesten probeerden aanbevelingen op persoonlijke schaal te vertalen naar gemeentelijk niveau. Thuis de lamp uit als je de kamer uitgaat; straatverlichting dimmen of misschien zelfs uit. Zonnepanelen op je dak; bedrijven interesseren voor het leasen van zonnepanelen aan woninghuurders. Veel Aalsmeerders zijn bezig met duurzaamheid; zorg dat het tot meer onderlinge uitwisseling daarover komt.

Veel aanwezigen onderschreven de gedachte dat hun kinderen en kleinkinderen het zeker zo goed moeten kunnen hebben als zijzelf. "Het zou misdadig zijn als wij er een klerezooi van maken," zei een van hen. Hij doelde daarbij op de materi?le maar zeker ook op de sociale kant van duurzaamheid. De stap naar de gemeente was niet ver weg. "Gemeente, wees een voorbeeld voor de burger. Draag uit hoe duurzaam je wil zijn," zo luidde een gemeenschappelijke conclusie.
PACT cafe GL oude veiling 2