Home \ Onderwijs \ Maatschappelijke stage behouden

Maatschappelijke stage behouden

Het recente voornemen van de Haagse politiek om de verplichting voor scholen af te schaffen om maatschappelijke stages aan te bieden, heeft veel stof doen opwaaien. PACT Aalsmeer vindt de maatschappelijke stage een mooi initiatief. Jongeren leren hoe je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Wij vinden echter afdwingen te ver gaan. Bij meer verantwoordelijkheid geven aan de samenleving hoort ook meer ruimte en zeggenschap, ook voor scholen. Als scholen hun 'burgerschapstaken' op een andere manier willen inrichten, moeten zij daartoe de vrijheid hebben.

PACT Aalsmeer is blij dat de maatschappelijke stages blijven gelden als onderwijstijd, als een erkend programmaonderdeel voor het diploma. Scholen die willen, kunnen dus een maatschappelijke stage blijven aanbieden. PACT Aalsmeer weet inmiddels dat alle middelbare scholen in deze regio door willen gaan met maatschappelijke stages, mits de gemeente de kosten voor het bemiddelen tussen leerlingen en stageplaatsaanbieders (makelaarsfunctie) op zich blijft nemen.

PACT Aalsmeer zal de maatschappelijke stage altijd blijven stimuleren. Daarom wil de progressieve partij dat de gemeente een makelaarsfunctie blijft bekostigen. Onze kinderen moeten goed onderwijs krijgen. Dat is immers de beste investering in de toekomst.