Home \ Onderwijs \ Vitale scholen

Vitale scholen

Schoolbesturen krijgen binnenkort rechtstreeks de onderhoudsbudgetten die nu nog via de gemeente lopen en bepalen daarmee in principe volledig zelf waar ze dat geld aan uitgeven. PACT Aalsmeer is van mening dat scholen maximaal gestimuleerd moeten worden om mee te werken aan het cre?ren van vitale scholen met een gezond binnenklimaat.

PACT Aalsmeer wil dat alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart vitale scholen worden. Dit omdat vitale scholen leiden tot aantoonbaar betere leerprestaties bij leerlingen en minder ziekteverzuim. Een vitale school is energiezuinig, heeft leslokalen met volspectrum daglichtlampen, een goede temperatuur en luchtvochtigheid, een goede akoestiek en een lage CO2- en fijnstofconcentratie. Leerlingen kunnen buiten spelen op groene speelterreinen, er wordt zuinig omgegaan met water en afval wordt gescheiden. Dat zorgt niet alleen voor een gezond klimaat maar heeft ook een educatief effect. Overigens hebben de schoolbesturen hier ook financieel baat bij omdat vitale scholen lagere energiekosten hebben en arbeidskosten besparen door een lager ziekteverzuim.