Home \ Landschap, Natuur & Milieu \ Groenzone

Groenzone

De Groenzone is het gebied in het verlengde van de Aalsmeerbaan, een van de start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol. In dit gebied strekt zich uit vanaf de Ringvaart tot aan de Aalsmeerderweg. Hier geldt een streng veiligheidsregime waardoor er niet gewoond mag worden.

De gemeente Aalsmeer heeft voor de herinrichting van de Groenzone een groot budget gekregen uit het Schipholfonds, bijeengebracht door? luchtvaartmaatschappijen, Luchthaven Schiphol en het ministerie. Met het fonds moet de leefbaarheid in de directe omgeving van Schiphol worden verbeterd die wordt aangetast door de hinder van het vliegverkeer.

Het proces van herinrichting is een schoolvoorbeeld voor burgerparticipatie en er zitten waardevolle elementen in het plan zoals behoud en openstelling voor recreanten van het unieke natuur- en cultuurgebied, biologische groenteteelt, ezelopvang enzovoorts.

PACT Aalsmeer is van mening dat Aalsmeer nog veel meer financi?le compensatie uit het Schipholfonds moet claimen om ook de leefomgeving in andere delen van de gemeente te verbeteren. Hier geldt het principe ?de vervuiler betaalt?. De compensatie mag echter nooit worden uitgelegd als afkopen van hinder of overlast.