Home \ Landschap, Natuur & Milieu \ Bescherming waardevolle bomen

Bescherming waardevolle bomen

Om de administratieve lastendruk te verlagen heeft PACT Aalsmeer meegewerkt aan het vernieuwen van de regels rond het kappen van bomen. Een kapvergunning is daardoor niet langer nodig behalve voor waardevolle bomen. Zodra een boom voldoet aan de criteria komt hij op de Waardevolle Bomenlijst en geldt een kapverbod. De Waardevolle Bomenlijst is op aandringen van PACT Aalsmeer tot stand gekomen in nauwe samenwerking met burgers en milieuorganisaties, zoals Stichting Milieu ? Educatie ? Politiek (MEP). De nieuwe regelgeving is dus in feite streng genoeg. Wel vindt PACT Aalsmeer dat de criteria om een boom op de lijst geplaatst te krijgen verruimd moeten worden zodat meer bomen op de lijst komen.