Home \ Landschap, Natuur & Milieu \ Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones

PACT Aalsmeer vindt ecologische verbindingszones die natuurgebieden aan elkaar knopen, van wezenlijk belang om de mobilitieit en de verspreiding van dieren en planten te verbeteren en dat deze ook als recreatiegebieden kunnen dienen. Aalsmeer maakt onderdeel uit van de Groene As, een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van Noord-Holland. Kleinschalige groene gebieden in de wijken moeten de ecologische verbindingszone, onderdeel van de verbindingswegen voor de natuur in ons land, compleet maken. Zo wil PACT Aalsmeer de LIB-sloopzone (vanwege Schiphol) tussen Oosteinderweg en Ringvaart inrichten als natuur- en recreatiegebied.