Home \ Landschap, Natuur & Milieu \ Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Tegenover dieren hebben wij als mens verplichtingen. Wij hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. Dieren horen bij de samenleving. Een gemeente zonder dieren zou aanzienlijk inboeten aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid. Dieren verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt zowel voor huisdieren als voor vrij levende en wilde dieren. PACT Aalsmeer wil dat de gemeente in overleg met de inwoners en de Dierenbescherming een dierenwelzijnplan opstelt waarin alle aspecten van dierenwelzijn en de rol van de gemeente hierin worden belicht.