Home \ Landschap, Natuur & Milieu \ Natuur

Natuur

De mens is de enige diersoort die de biodiversiteit op aarde kan be?nvloeden, door het aanbrengen of omleggen van waterlopen, het ontbossen van oerwouden, het fokken van dieren, het veredelen van planten of door het veranderen van hun genenpakket. Toch blijft de mens afhankelijk van planten, andere dieren en processen in de natuur. Planten en dieren leveren ons voedsel, voorzien ons van medicijnen, brandstoffen, kledingstoffen en bouwmaterialen. Van processen in de natuur, het produceren van zuurstof door planten, hangt ons bestaan af. Ook speelt de natuur een grote rol in het welzijn van de mens. Ze is rustgevend en kan ons van stress en zelfs lichamelijke ziektes afhelpen. De natuurwaarden binnen de gemeente Aalsmeer zijn ons lief en moeten blijven behouden voor toekomstige generaties. Wij realiseren ons dat natuur schade oploopt door het openstellen ervan. Als die schade herstelbaar is, is dat binnen grenzen voor PACT Aalsmeer aanvaardbaar.