Home \ Kunst & Cultuur \ PACT Aalsmeer strijdt voor openheid

PACT Aalsmeer strijdt voor openheid

PACT Aalsmeer heeft net als haar mederaadsleden een uitnodiging van het college voor een Besloten Informatief Overleg (BIO) ontvangen. Vier onderwerpen staan op de agenda voor dit zogenaamde BIO:

  • Handhaving overtreding opiumwet
  • Beeldkwaliteitsplan en DVO2 Meerlanden
  • Aanvullend krediet voor de sportaccomodatie van FC Aalsmeer
  • Vervolg tuinen van Aalsmeer

Helaas is er niet aangegeven wat de reden is om deze onderwerpen besloten te willen behandelen. Raadszaken in de openheid behandelen, zodat de burger haar controlerende rol ten opzichte van de raad kan vervullen, is voor PACT van groot belang. Vergaderingen in de beslotenheid, die toch al gauw naar achterkamertjespolitiek gaan rieken, wil PACT zoveel mogelijk vermijden. Een besloten overleg is voor PACT alleen toelaatbaar in drie gevallen: wanneer het over personen gaat, wanneer er concurrentiegevoelige informatie gedeeld wordt of wanneer het op de een of andere manier schadelijk voor Aalsmeer zou kunnen zijn de zaken in de openheid te bespreken. In alle andere gevallen is het voor PACT van groot belang dat vergaderingen in de openheid plaatsvinden.

PACT heeft het college uitgenodigd om gemotiveerd aan te geven waarom deze onderwerpen in de beslotenheid behandeld dienen te worden. Het is uiteraard mogelijk dat hier een goede reden voor is, voor PACT is het met de huidige informatie echter onacceptabel deze onderwerpen in de beslotenheid te behandelen.