Home \ Kunst & Cultuur \ Het Oude Raadhuis

Het Oude Raadhuis

Naast tentoonstellingsruimte voor met name schilderijen, biedt het Oude Raadhuis ruimte voor het geven van kinder-kunst-kijk- lessen en is op zolder regelmatig kinderkunst te bewonderen. Er is veel te doen om het Oude Raadhuis, de ??n vindt dat een dergelijk monument de bevolking toebehoort, de ander wil het uitbouwen tot een bloemenmuseum en een derde vindt de mogelijkheden die de ruimte biedt te beperkt en zou het liefst naar een grotere locatie verhuizen.

PACT Aalsmeer vindt dat het Oude Raadhuis zijn icoonfunctie moet behouden als historisch waardevol monument en als locatie met een publieksfunctie. Onderbrengen van het Oude Raadhuis (voor een symbolisch bedrag) in een stichting heeft voordelen. Een stichting kan subsidies binnenhalen die voor een gemeente niet van toepassing zijn. Ook kan een stichting ondernemender opereren dan een gemeente. Wij stellen er wel voorwaarden aan. Zo moet de publieksfunctie behouden blijven en uitbouwen (eventueel in combinatie met meer commerci?le activiteiten) en moet het pand in goede staat van onderhoud blijven.

PACT Aalsmeer? vindt dat de discussie hierover in een goed georganiseerd participatietraject moet worden gevoerd. Tot nu toe hebben emoties in deze discussie te veel de boventoon gevoerd.