Home \ Kunst & Cultuur \ Cultuurpunt en KCA

Cultuurpunt en KCA

De culturele sector heeft het tijdens de afgelopen bezuinigingsronden moeilijk gehad. Toch is sinds het afgelopen jaar een lichte kentering zichtbaar. PACT Aalsmeer juicht deze ontwikkeling toe.

Met de komst van het Cultuurpunt hoopt PACT Aalsmeer dat het culturele leven van Aalsmeer meer mogelijkheden tot ontplooiing en vernieuwing krijgt. De activiteiten die door de Stichting K(unst) en C(ultuur) A(alsmeer)? worden ondersteund en opgezet, mogen niet lijden onder de komst van het Cultuurpunt. PACT Aalsmeer zal iedere vorm van samenwerken tussen KCA en het Cultuurpunt ondersteunen en erop toe zien dat de vrijwilligers van KCA niet de dupe worden van deze samenwerking.