Home \ Kunst & Cultuur \ Cultuureducatie

Cultuureducatie

Via het onderwijs kan het kind al in een vroeg stadium cultuur leren ervaren, door te leren kijken, te voelen, te bewegen, te dansen, te schilderen en te acteren. Korte kennismakingslessen waarin het kind zelf kan ontdekken welke expressievorm hem aanspreekt.

Indien sprake is van talent en het kind interesse heeft in vervolglessen vindt PACT Aalsmeer dat dit niet afhankelijk mag zijn van het inkomen van de ouders. Ook de locatie waar de lessen plaats vinden mag geen belemmering zijn.