Home \ Jeugd & Jongeren \ Hangjongeren? Aalsmeerse en Kudelstaartse jongeren zijn ok

Hangjongeren? Aalsmeerse en Kudelstaartse jongeren zijn ok

In diverse wijken heeft het gedrag van jeugdgroepen een negatief effect op de leefbaarheid van buurtbewoners en op de ontwikkeling van jongeren (de groepsleden zelf en de ?broertjes, zusjes, ?vriendjes en vriendinnetjes?). Door gebrek aan dialoog en regie treedt verwijdering op tussen volwassenen en jongeren waardoor de tolerantie van buurtbewoners naar jongeren alsmaar kleiner wordt en de grote groep jongeren die zich netjes gedragen, zich gestigmatiseerd voelt. Bovendien staat vervelend gedrag vaak niet op zichzelf en is het vaak een indicatie dat er achter de voordeur van gezinnen met overlastgevende jongeren meer problemen spelen die de oorzaak zijn van dat vervelende gedrag.

PACT Aalsmeer vindt dat de negatieve spiraal nu eindelijk doorbroken moet worden met effectieve maatregelen in plaats van alleen wegjagen van jongeren van de bewuste hotspots met zogenaamde mosquito?s. Als in Kudelstaart op tijd was ingegrepen met een goed preventieplan was het niet zo uit de hand gelopen. Dat bewijst de aanpak in Nieuw Oosteinde waar jongeren zelf letterlijk de brug geslagen hebben naar de volwassenen om de verhoudingen te normaliseren en geaccepteerd te worden. Bovendien moet meer op basis van feiten worden gecommuniceerd en minder op basis van emoties.